Общи сведения

Строителната технология ИБТ преставлява способ за монолитно строителство, характеризиращо се със:

  1. Повишени противоземетръсни свойства в сравнение с конвенционално строителство (тухлена зидария)
  2. Повишени Топлоизолационни свойства
  3. Повишени Шумоизолационни свойства
  4. Лекота при изпълнение, намалени разходи и изисквания към квалификация за ръботна ръка
  5. Качествено краен строителен продукт
  6. Строителство в изключително кратки темпове

Строителната технология ИБТ е позната в над 50 страни по цял свят, като позволява строителството със високо качество и съкратени темпове на индустриални, високоетажни, нискоетажни, жилищни и административни сгради.

Техническите, конструктивни и икономически характеристики, които правят системата IBT емблематична в сравнение с традиционните методи  могат да се обобщят както следва:

Типологията на панелите IBT е гъвкава; тя позволява всякакви съвършенни адаптации към архитектурните изисквания на проекта, които позволяват създаването на всякакъв вид равни и извити стени и покрития.

Тя позволява изпълнението на голям обем работа по време на фазата на изграждане, преди полагането на бетона, което позволява лесeн избор на необходимите пространства за връзките под бетона познати като “гнезда”, за хидро-санитарните и екектрически съоръжения, отвори с всякаква форма за прозорци, врати и т.н.

При този тип дейност, полагането на бетон  на края с възможност за добавяне на армиращата  мрежа където е необходимо, гарантира идеалното прикриване на връзките и "монолитността" на конструкцията със съответното намаляване на необходимото време и повишаване качеството на изпълнението.

В сравнение с традиционните сглобяеми конструкции, панелите IBT с тегло приблизително вариращо между 4 и 15 Kg/m², остават "леки" до окончателното монтиране, след което се полага бетона с цел довършване на статичната работа по готовия елемент.

Тази характеристика дава възможност за лесно боравене с панелите при всички фази, от производството до монтажа, който може да се извърши от определения за целта персонал без допълнителни средства.

Монтажът на панелите IBT и тяхното довършване с прилагането на структурен  бетон изисква само прости инструменти  за подравняване, поддържане и други обичайни работи. Същевременно монтирането на панелите от неспециалист е много лесно: например, полагането на бетона на външната повърхност на панелите и вътрешната повърхност на покривните панели и покритията може да се извърши и чрез пряко напръскване с водоплътен бетон от  мобилен  бункер, с помощта на обикновен въздушен компресор, ако няма в наличност необходимата за целта машина за мазилка.

Типът панели, разпределението на стоманената тел в мрежите и формата на експандираната полистиренова плоскост позволяват (по-добре от всяко друго решение) да се оптимизират конструктивните компоненти, например стомана, бетон и съответното им разположение в конструкцията.

Конструкцията на сграда, изградена със системата IBT може да бъде разглеждана като "един блок” -монолитно строителство  в сравнение с останалите конструкции, тъй като се състои от корави недеформинащи се рами. Всъщност конструктивната непрeкъснатост на хоризонталните и вертикалните елементи от повърхността, които определят пространството, се гарантира чрез армировката според конструктивните изчисления, които се полагат  преди изливането на бетона. Тази характеристика предлага много предимства свързани с устойчивостта на конструктивните възли в динамични ситуации, например сеизмично напрежение. Идеята за "монолитност" е разширена и до термоизолационните характеристики свързани и с топлоизолацията на сградата, поради непрекъснатото присъствие на изолиращ елемент върху всички повърхности имащи контакт с външната среда.

Като цяло, системата IBT е непрекъснат щит с по-рационално разпределение на вертикалните товари, които се разпределят по всички опорни параметри и има много икономически предимства, особено при строителни конструкции с малък брой етажи.

Монтирането на елементите IBT е опростено и позволява едновременно изпълнение на конструктивни функции, както и тази на топлоизолация. По-специално, при стените с двуслойни панели, плоскостите от експандиран полистирен EPS между заварените мрежи, закрепени за тях, предоставят идеалното решение за термоизолиращ несваляем "кофраж" за изграждане на носещи стени, като по този начин се избягва използването на традиционни дървени или метални системи. Още по-голямо опростяване се постига при сгради с ниска етажност , тъй като е възможно да се построят стени и покрития с еденичен панел.

В заключение, системата IBT представя оптимално решение на конструктивните изисквания и изискванията за "жизнен комфорт" с икономически предимства от изграждането до използването на сградата.

Всъщност енергоспестяването благодарение на изолационните характеристики е значително, около  60% ,особено когато местните климатични условия изискват изолация и използването на климатици и нагреватели в помещенията.

 
    
 За компанията
 Продукти
 Документи
 Готови проекти
 Често задавани въпроси
 Партньори
 Контакти
 
 
 
© 2021 IBT.bg / Innovative building Technology Ltd.